Aanvraagformulier WIA voor werknemers is vernieuwd

Als een werknemer bijna 2 jaar ziek is, kan deze een WIA-uitkering aanvragen via het UWV.

Sinds  8 april 2024 is er een vernieuwd WIA-aanvraagformulier, waarmee werknemers de aanvraag kunnen doen. Hierin kunnen zij nu ook zelf de documenten van het re-integratieverslag uploaden.

 

Maak duidelijke afspraken met uw werknemer

We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen het prettig vindt om de WIA aanvraag zelf te doen. Daarom blijft het natuurlijk ook mogelijk dat de werkgever de documenten zal uploaden. Wel blijft werknemer zelf verantwoordelijk voor het opsturen van de medische informatie. In verband met de vertrouwelijkheid van deze gegevens, mag een werkgever deze nooit toesturen.

 

Omdat werknemers nu zelf de documenten kunnen uploaden is het van groot belang om duidelijke afspraken te maken over wie welke documenten naar het UWV zal versturen zodat er geen dubbele documenten bij het UWV binnen komen.

 

Let op: als zowel werkgever als werknemer de documenten uploaden, kan dat de aanvraag vertragen.

 

Andere veranderingen

Het UWV heeft de toelichting op het formulier ook aangepast. Hierdoor is duidelijker geworden in welke situaties de werknemer een WIA-uitkering kan aanvragen en welke documenten hierbij nodig zijn. Ook heeft het UWV sommige vragen verduidelijkt om het invullen makkelijker te maken.

 

Neem de tijd bij het invullen

Omdat er bij dit formulier door de werknemer medische gegevens kunnen worden geüpload, wat als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd, is er geen mogelijkheid om de ingevulde gegevens tussentijds op te slaan. Dit betekent dat de werknemer voldoende tijd moet nemen om het formulier in één keer volledig in te vullen. Het is daarom belangrijk dat werknemer alle benodigde bijlagen vooraf heeft klaargelegd. Het UWV geeft aan dat de werknemer ongeveer 30 minuten nodig heeft om het formulier in te vullen en de documenten van het re-integratieverslag te uploaden.

Onderdelen van het re-integratieverslag zijn:

-          Probleemanalyse en eventuele bijstellingen;

-          Plannen van aanpak en eventuele bijstellingen;

-          (Eerstejaars)evaluatie;

-          Actueel oordeel van de bedrijfsarts;

-          Eindevaluatie;

-          Medische informatie van de bedrijfsarts.

 

Naast deze verplichte onderdelen kunnen er nog  andere documenten toegevoegd moeten worden. Denk hierbij aan terugkoppelingen van de bedrijfsarts, het arbeidsdeskundigonderzoek of een voortgangsrapportage van het 2de spoor.

 

Wilt u meer informatie over de WIA aanvraag of de wijzigingen in het aanvraagformulier? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag.

U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.