Een greep uit de taken

Een greep uit de taken die DT Coaching & Personeelsadvies voor u uit kan voeren:

 • vraagbaak en aanspreekpunt voor u en uw medewerkers
 • personeelsadministratie opzetten, bewaken en up-to-date houden
 • functionerings- en beoordelingstrajecten opzetten, begeleiden, bewaken en vastleggen
 • coachingsgesprekken met medewerkers om ze te ondersteunen bij hun ontwikkeling binnen de eigen functie of een andere functie binnen de organisatie
 • vraagbaak op gebied van wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden voor zowel werkgever als werknemers
 • meedenken over het terugdringen van het personeelsverloop
 • ziekteverzuimtrajecten begeleiding bij:
  • opstellen van protocollen en procedures
  • risico-inventarisatie en –evaluatie opstellen en uitvoeren
  • meedenken over het terugdringen van het ziekteverzuim
  • gesprekken voeren met medewerkers
 • totale ziekteverzuimbegeleiding voeren voor werkgevers
 • verzorgen en opstellen van standaarddocumenten, zoals:
  • arbeidsovereenkomsten
  • arbeidsvoorwaarden / bedrijfsreglement
  • personeelsdossiers
  • functionerings- en beoordelingsformulieren
  • overeenkomsten voor bijv. gsm, laptop, opleidingen
  • checklisten
  • beloningsbeleid
  • sollicitatieformulieren
  • sollicitatietrajecten
  • diverse standaardbrieven
 • verzorging van diverse correspondentie
 • opleidingstrajecten uitstippelen, uitvoeren en evt. loopbaan-/coachingsgesprekken voeren met medewerkers
 • conflictbemiddeling
 • begeleiding op gebied van ontslagzaken, zoals:
  • gesprekken met werkgever en/of werknemer
  • begeleiding richting einde dienstverband
  • opstellen van ontslagvoorstellen
  • opstellen van beëindigingsovereenkomsten/vaststellingsovereenkomsten
  • opstellen van aanvraag ontslagvergunning UWV Werkbedrijf
  • contacten met rechtsbijstand en juristen
 • exitgesprekken voeren
 • tijdelijke aanvulling op de huidige bezetting voor het oppakken, opstellen en/of uitvoeren van een bepaald project
 • tijdelijke vervanging van uw personeelsfunctionaris, bijvoorbeeld bij ziekte of zwangerschapsverlof
 • werving & selectie (evt. in samenwerking met een Werving & Selectiebureau)
 • overige taken/werkzaamheden op gebied van Personeel & Organisatie