Subsidieregeling Praktijkleren

 

Als werkgever kunt u een praktijk-of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt. De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. (VMBO/VSO/PRO/MBO (BBL)/

HBO /WO. De loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (TOIO) komen ook voor de subsidieregeling praktijkleren in aanmerking.

 

De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal weken waarin de deelnemer begeleiding kreeg in het studiejaar en is maximaal € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De berekening van het definitieve subsidiebedrag is op basis het beschikbare subsidieplafond en het aantal subsidie-aanvragen per onderwijscategorie. Voor het schooljaar 2023-2024 is het mogelijk om de subsidie aan te vragen vanaf maandag 3 juni 2024 (09.00 uur) t/m dinsdag 17 september 2024 (17.00 uur).

 

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, moet je als werkgever wel aan een aantal voorwaarden hebben voldaan. Deze voorwaarden verschillen per onderwijscategorie en zijn terug te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, www.rvo.nl.

 

Er wordt verwacht dat werkgever tijdens de begeleiding van een leerling of student zelf een administratie bijhoudt, bewaart en op verzoek kan verstrekken. Het RVO voert namelijk steekproefsgewijs controles uit. Een werkgever moet van elke leerling of student in het bezit zijn van een praktijkleerovereenkomst, een aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

 

Let op: om subsidie terug te kunnen vragen, dient u in het bezit te zijn van E-Herkenning. Voor de aanvraag heeft u minimaal niveau EH3 nodig.

 

Wilt u meer weten over de voorwaarden waaraan u moet voldoen of heeft u hulp nodig bij de aanvraag van de subsidie of wilt u meer informatie? Kijk op onze website www.dtpersoneelsadvies.nl of bel: 073-5510886. Wij helpen u graag.