Verhoging minimumlonen per 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Dit minimumuurloon is nieuw. Tot 2024 werd het wettelijk minimumloon namelijk alleen per maand vastgesteld. Omgerekend betekende dit dat een werknemer die 40 uur per week werkt een lager uurloon had dan een werknemer die 36 uur per week werkt, aangezien beide werkweken als fulltime worden gezien.
Om deze scheve verhouding te corrigeren is er vanaf 1 januari 2024 dus een wettelijk minimumuurloon

 

Het minimumloon wordt in 2024 vastgesteld op basis van een 36-urige werkweek. Dit betekent dat werknemers die momenteel het minimumuurloon verdienen en méér dan 36 uur per week werken, een loonsverhoging kunnen verwachten.
Op de website van de rijksoverheid staat een overzicht van de bedragen. Bedragen minimumloon 2024 | Minimumloon | Rijksoverheid.nl

 

In veel cao’s zullen de salarisschalen aangepast moeten worden. De salarisschalen op minimumloonniveau moeten opnieuw worden berekend op basis van het minimumuurloon. Dit kan uiteraard ook gevolgen hebben voor de overige salarisschalen. Werkgevers, salarisadministrateurs en cao-partijen kunnen meer informatie vinden in het Kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 | Publicatie | Rijksoverheid.nl 

 

Wil je meer informatie over deze regeling of wil je meer informatie of voor jullie organisatie een CAO geldt, welke CAO dit dan is en welke minimumlonen er dan gelden?
Laat het ons weten, we ondersteunen jullie hier graag in! Je kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.