Nieuws

Uitbreiding bereikbaarheid DT Coaching & Personeelsadvies

Per 1 maart 2021 werkt Patricia 24 uur i.p.v. 16 uur per week, te weten op de maandagochtend, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.Op die manier hebben we nog meer tijd en ruimte om werkgevers te ...

Lees verder...

Presentatie Wet Arbeidsmarkt in Balans

De afgelopen 2 maanden hebben wij als DT Coaching & Personeelsadvies een aantal presentaties mogen geven met betrekking tot de nieuwe wetgeving, de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Mocht u niet in d...

Lees verder...

DT Coaching & Personeelsadvies gaat uitbreiden!!

Per 18 september a.s. komt Patricia Termeer voor 2 dagen per week het team versterken. Op deze manier kan DT Coaching & Personeelsadvies de volgende stappen ga...

Lees verder...

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen en te houden.

Naast een aantal afspraken over werknemers met...

Lees verder...

Bijtelling leaseauto's

Vanaf 2016 komt er een overgangsregeling in de bijtelling van leaseauto’s, zie onderstaand schema. De bijtelling voor alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische a...

Lees verder...

Nieuwe regels omtrent WW

Vanaf 1 januari 2016 wordt de maximale duur van de WW-uitkering stapje voor stapje teruggebracht. Dit gebeurt met 1 maand per kwartaal. Vanaf 2019 is de maximale WW-uitkering dan nog maximaal 24 ma...

Lees verder...

Participatiewet

Deze wet is inmiddels uitgebreid met een aantal afspraken. De overheid zal bijvoorbeeld komen met een basispakket aan voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen aan mensen met een ...

Lees verder...

Wet flexibel werken

Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken, op voor hen gunstige tijden te werken en de arbeidsduur naar wens aan ...

Lees verder...

Modernisering verlof en arbeidstijden

Vanaf 1 april 2016 wordt het zwangerschapsverlof bij meerlingen uitgebreid met 4 weken. Het meerlingenverlof houdt in dat, wanneer werknemers zwanger zijn van een meerling, het zwangerschapsverlof ...

Lees verder...

Wet- en regelgeving voor AOW-gerechtigde werknemer

Oude regel

Nieuwe regel

Wet- of regelgeving

Per wanneer?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen alle werk...

Lees verder...