Nieuws

Wat is het verschil tussen de bedrijfsarts, arbo-arts en huisarts en wie beslist over de mogelijkheid tot werkhervatting van uw werknemer?

Als werkgever krijgt u te maken met werknemers die ziek zijn. Maar wat is nu precies de rol die de bedrijfsarts, arbo-arts en huisarts hebben en waarin zit het verschil?

 

Er w...

Lees verder...

Opbouw en vervallen van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Hoeveel wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen bouwt een werknemer op?

Een werknemer bouwt wettelijke en soms ook bovenwettelijke vakantiedagen op. Dit laatste is afhankelijk va...

Lees verder...

Uit het Belastingplan 2022 : thuiswerkkosten- en reiskostenvergoeding

Door de coronacrisis werken er veel medewerkers thuis of hebben veel medewerkers thuisgewerkt. Er is, meer dan voor de coronacrisis, behoefte ontstaan om thuis of gedeeltelijk vanuit huis te blijve...

Lees verder...

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Als werkgever bent u verplicht om een RI&E op te stellen. Maar wat betekent dat, aan welke verplichten moet u als werkgever voldoen, maar welke voordelen kan het u ook opleveren? Denk hierbij b...

Lees verder...

Het afspiegelbeginsel bij ontslag, wat houdt dit precies in en hoe werkt het?

Als er om bedrijfseconomische redenen personeel ontslagen moet worden, dien je als werkgever het afspiegelingsbeginsel toe te passen om op die manier te bepalen wie er in welke volgorde voor ontsla...

Lees verder...

Per 1 augustus lagere WW premies voor 2021

Vanaf 1 augustus gelden er lagere WW premies voor de rest van het jaar 2021. De verlaging heeft te maken met het budget dat vrij is gekomen door de intrekking van de baangerelateerde investeringsko...

Lees verder...

Heeft u als werkgevers oproepkrachten in dienst?

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. In deze wet is het volgende geregeld voor oproepkrachten:

Na 12 maanden moet er een vast aantal uren aangeboden worden... Lees verder...

Het is zomer! Gaat u deze zomer vakantiekrachten inzetten?

Gaat u deze zomer vakantiekrachten inzetten en wilt u weten welke regels er gelden voor vakantiekrachten? Wij praten u graag bij:

 

13 of 14 jarigen

Kinderen van...

Lees verder...

Verslaving op de werkvloer, hoe gaat u daarmee om?

Als werkgever kunt u te maken krijgen met een verslaafde werknemer. Verslavingsproblematiek kost bedrijven jaarlijks veel geld. Werknemers die een verslaving hebben melden zich namelijk vaker ziek,...

Lees verder...

Het belang van een goed evaluatie-/functioneringstraject

Hoe vaak gaat u samen met uw werknemer in gesprek over zijn functioneren? Plant u hiervoor 1 keer per jaar een vast moment in of plant u deze gesprekken vaker en welke onderwerpen worden besproken ...

Lees verder...