Nieuws

Herstel van de balans voor werken met en als zelfstandige(n)

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met en als zelfstandige(n). Er zou soms sprake zijn van gedwongen schijnzelfstandigheid, wat kan leiden tot ‘oneerlijke concurr...

Lees verder...

Minimumloon per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 wijzigen de minimumlonen weer. In bijgaande link kun je de bedragen per 1 juli a.s. vinden, 

Lees verder...

Wet bescherming klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders beschermt werknemers die vermoedelijke misstanden in een bedrijf aan de kaak stellen. Deze wet vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Wat zijn de regels? Hieron...

Lees verder...

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Door de strenge regels van het ontslagrecht vinden werkgevers het vaak lastig en risicovol om werknemers via de rechter of via het UWV te ontslaan. Veel werkgevers maken daarom vaak samen met hun w...

Lees verder...

Wet Verbetering Poortwachter

Het ziekteverzuim van werknemers kan voor een werkgever aanzienlijke problemen opleveren.

Het gaat hier niet alleen om een vermindering van de productiviteit en een hogere werkdruk voor de ...

Lees verder...

Onboarding

Op de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk om nieuwe werknemers binnen te halen, te integreren en te behouden. Een goed onboardings proces is hiervoor erg belangrijk. Maar wat houdt onboarding prec...

Lees verder...

Duurzaam werkgeverschap

 

Duurzaam werkgeverschap draait om ‘duurzame inzetbaarheid’. Het gaat over de mate waarin een werknemer zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven ...

Lees verder...

Hybride werken

Tijdens de coronacrisis moesten Nederlanders massaal thuiswerken. Nu werken we een dag thuis, dan weer op kantoor. Dit wisselen van plaats- en tijdsonafhankelijk werk heet hybride werken. Kenmerken...

Lees verder...

Diverse wettelijke verlofsoorten

Wettelijk verlof

De Wet Arbeid en Zorg maakt het voor werknemers makkelijker om hun werk en privéleven met elkaar te combineren. Wil jij weten welke soorten verlof o...

Lees verder...

Arbeidsongeschiktheid: dit gaat er veranderen

Dit jaar gaan er een aantal veranderingen plaatsvinden rondom arbeidsongeschiktheid. Sommige veranderingen zijn al zeker, anderen nog niet. We zetten het in dit artikel voor je op een rij.

...

Lees verder...