Nieuws

Participatiewet

Deze wet is inmiddels uitgebreid met een aantal afspraken. De overheid zal bijvoorbeeld komen met een basispakket aan voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen aan mensen met een ...

Lees verder...

Wet flexibel werken

Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken, op voor hen gunstige tijden te werken en de arbeidsduur naar wens aan ...

Lees verder...

Modernisering verlof en arbeidstijden

Vanaf 1 april 2016 wordt het zwangerschapsverlof bij meerlingen uitgebreid met 4 weken. Het meerlingenverlof houdt in dat, wanneer werknemers zwanger zijn van een meerling, het zwangerschapsverlof ...

Lees verder...

Wet- en regelgeving voor AOW-gerechtigde werknemer

Oude regel

Nieuwe regel

Wet- of regelgeving

Per wanneer?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen alle werk...

Lees verder...

Beoordelingsgesprekken

Kosten de functionerings- en beoordelingsgesprekken u als werkgever te veel tijd? Zou u dit efficiënter willen kunnen organiseren?

Door een inhoudelijk goed functionerings- en beoordelingsfo...

Lees verder...

Spreekuur maandag 30 november tussen 14:00 en 16:30 uur

Werkgever: heeft u een zieke werknemer en weet u niet wat er van u en van uw werknemer verwacht wordt in dit traject? heeft u een aflopend contract en weet u niet hoe vaak en op welke manier u dit...

Lees verder...

Dossieropbouw

Dossieropbouw binnen nieuw ontslagrecht nóg belangrijker !!

Vanaf 1 juli 2015 is, als onderdeel van de wet Werk en Zekerheid (WWZ), het nieuwe ontslagrecht in werking getreden. Hierdoor is ...

Lees verder...