Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren aan het einde van het jaar

Je hebt in Nederland twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke. Het verschil tussen deze vakantiedagen is dat een werknemer wettelijk recht heeft op 4 keer de arbeidsduur per week. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Bij een volledige werkweek van 40 uur komt dat neer op 160 uur per jaar. Daarnaast is in een individuele arbeidsovereenkomst of cao vaak geregeld dat de werknemer recht heeft op meer dan het wettelijk minimum, de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen.

 

De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na afloop van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit betekent dat de vakantiedagen van het jaar 2023 vervallen per 1 juli 2024.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze verjaren na vijf jaar. Deze termijn van vijf jaar begint te lopen na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit houdt in dat de bovenwettelijke vakantiedagen over 2018 komen te vervallen op 31 december 2023.

 

Een werkgever is verplicht om de werknemer herhaaldelijk en duidelijk te informeren dat er nog openstaande (boven)wettelijke vakantiedagen openstaan zodat de werknemer de mogelijkheid heeft om deze alsnog op te nemen.  

 

Er is een verschil tussen het vervallen en verjaren van vakantiedagen. Verjaringstermijnen kunnen in tegenstelling tot vervaltermijnen namelijk worden gestuit. Dit betekent dat de werknemer de verjaringstermijn kan verlengen door een schriftelijke verklaring/brief naar de werkgever te sturen, waarin de werknemer aangeeft aanspraak te willen blijven maken op de bovenwettelijke vakantiedagen die komen te verjaren. Zodra de werkgever daar kennis van heeft genomen start een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar.

 

Heeft u hier vragen over? We informeren u hier graag over, kijk op www.dtpersoneelsadvies.nl, of bel naar 073-5510886.