Beëindiging met wederzijds goedvinden

Door de strenge regels van het ontslagrecht vinden werkgevers het vaak lastig en risicovol om werknemers via de rechter of via het UWV te ontslaan. Veel werkgevers maken daarom vaak samen met hun werknemers afspraken over het ontslag en vermijden daarmee het risico dat ze de ontslagprocedure verliezen of misschien een (veel) hogere transitievergoeding moeten betalen.

De afspraken rondom het ontslag worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, soms ook vaststellingsovereenkomst genoemd. Deze beëindigingsovereenkomst behoort schriftelijk te zijn, maar inhoudelijk zijn een werkgever en werknemer, binnen de kaders van de wetgeving, vrij om af te spreken wat zij willen. In de beëindigingsovereenkomst kunnen onder andere afspraken staan over:

-          Reden van het ontslag;

-          Einddatum dienstverband;

-          De ontslagvergoeding;

-          De eindafrekening;

-          Terugbetalingskosten;

-          Vrijstelling van werk;

-          Het concurrentiebeding;

-          De geheimhouding;

-          Bedenktermijn;

-          Finale kwijting.

DT Coaching & Personeelsadvies ondersteunt werkgevers bij de begeleiding van ontslag en bij het eventueel opstellen van beëindigingsovereenkomsten. Heeft u vragen over ontslag of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.