Wet Verbetering Poortwachter

Het ziekteverzuim van werknemers kan voor een werkgever aanzienlijke problemen opleveren.

Het gaat hier niet alleen om een vermindering van de productiviteit en een hogere werkdruk voor de overige werknemers, maar ook op financieel gebied raakt dit de werkgever. Om zieke werknemers zo spoedig mogelijk te laten terugkeren naar het werk is de Wet verbetering poortwachter ingevoerd.

In deze wet is geregeld welke stappen een werkgever moet zetten om de werknemer te re-integreren in zijn eigen werk of ander werk. Je bent namelijk als werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de zieke werknemers.

De Wet verbetering poortwachter is ingewikkelde materie, waarbij zelfs een werkgever met de beste intenties toch een loonsanctie kan krijgen als niet de juiste stappen binnen het re-integratietraject op de juiste momenten gezet zijn.

DT Coaching & Personeelsadvies ondersteunt werkgevers bij alle stappen die nodig zijn bij de begeleiding en re-integratie van zieke werknemers. Heeft u vragen over deze wet en welke stappen er gezet moeten worden of wilt u dat wij u ondersteunen bij de begeleiding van een langdurig zieke werknemer? Neem dan contact met ons op, wij adviseren en ondersteunen u graag. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.