Onboarding

Op de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk om nieuwe werknemers binnen te halen, te integreren en te behouden. Een goed onboardings proces is hiervoor erg belangrijk. Maar wat houdt onboarding precies in en hoe richt je dit proces als organisatie goed in?

 

Letterlijk betekent onboarding ‘aan boord stappen’. Onboarding is het proces waarin nieuwe werknemers kennis maken met de nieuwe organisatie, over de rol die ze gaan vervullen binnen de organisatie en het team waarin ze komen te werken. Het onboardings proces is meer dan het inwerken van de nieuwe werknemer.

 

Wanneer een nieuwe werknemer op een goede manier in een organisatie binnenkomt, heeft dat een positief effect op hun productiviteit. Ze raken eerder en beter thuis in de organisatie en kunnen daardoor eerder volledig meedraaien. Het stimuleert hun betrokkenheid, hebben meer werkplezier en minder verzuim. Werknemers blijven hierdoor ook langer in dienst. Daarnaast nemen deze nieuwe werknemers de rol van ambassadeur op. Werknemers dragen hun betrokkenheid naar buiten uit, waardoor werknemers invloed hebben op het aantrekken van nieuw talent. I

 

Pre boarding 

Goede onboarding begint bij de werving (preboarding). Dan krijgt de aanstaande collega al een beeld van de organisatie en verwachtingen van de werkgever. Dat leidt tot een meer bewuste keuze van kandidaat en werkgever voor elkaar. Hierdoor zullen beide partijen minder snel uit elkaar gaan. Dit betekent ook weer een besparing op werving en selectie.

 

Wat moet er in de onboarding van nieuwe werknemers worden opgenomen?

Er is geen uniforme, definitieve conclusie of verwachtingen die voor iedereen hetzelfde is.

Maar er zijn wel een aantal basiselementen waaraan een onboarding programma aan moet voldoen. Voor het opstellen van dit programma wordt veel gebruik gemaakt van de 4 C’s.

Dit model brengt simpel in kaart wat je nieuwe werknemers moeten weten over hun nieuwe werkplek.

 

Compliance

Deze ‘C’ staat voor de naleving van de regels en het beleid dat binnen de organisatie geldt. Wat zijn de basisregels binnen de organisatie? Denk hierbij aan bijvoorbeeld ziekmeldingen, omgangsvormen en gedragsregels.


Clarification
Clarification staat vooralles wat met verwachtingen te maken heeft. Wat is de rol van de nieuwe werknemer? Wat wordt er van hem of haar verwacht? Welke persoonlijke doelen dient hij of zij te halen? En wat mag hij of zij van de organisatie verwachten? Dit onderdeel van de onboarding is waar het vaak misgaat. Zorg daarom dat je tijdens het sollicitatieproces al helder communiceert wat de rol inhoudt en dat je een realistisch beeld schept van de werkzaamheden. Wees als werkgever duidelijk. Wat is de rol van de werknemer, wat wordt er van hem verwacht en wat wil je uit je werknemer halen? Oftewel: wat stond er in het functieprofiel van deze vacature?

 

Culture

Culture draagt bij aan het gevoel onderdeel te zijn van iets groters, namelijk cultuur. In het proces is het van belang dat de bedrijfscultuur goed wordt overgebracht. Waar staan wij voor als organisatie en hoe behandelen wij elkaar? Hierbij kan de hulp van een ‘buddy’ die al langer voor de organisatie werkt uitkomst bieden

 

Connection

De nieuwe werknemer moet zich verbonden voelen met de organisatie en vol trots kunnen vertellen dat hij of zij voor dit bedrijf werkt. Er moet een connectie zijn. Die komt niet tot stand door alleen de missie en visie te delen. Deel relevante bedrijfsinformatie en stel collega’s voor die de persoon nodig zal hebben in het dagelijkse werk.

 

Door iedereen binnen de organisatie hetzelfde onboardings proces en dezelfde kennis en kunde bij te brengen, zorg je voor resultaten die kwalitatief en consistent zijn. Los van informatie, die gaat over het uitvoeren van het werk, is het dus verstandig om de onboarding te stroomlijnen.

Bovendien kan je de aanpak van onboarding ook toepassen op werknemers die binnen je organisatie van functie of werkplek veranderen. Ook voor hen kan zo’n overgang namelijk best groot zijn.

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.