Duurzaam werkgeverschap

Duurzaam werkgeverschap draait om ‘duurzame inzetbaarheid’. Het gaat over de mate waarin een werknemer zijn of haar huidige en toekomstige werk kan en wil blijven doen. Het is een preventieve aanpak om werknemers te laten werken, leren en presteren met energie en werkplezier. Het is belangrijk om te investeren in een structurele aanpak van duurzame inzetbaarheid en dit regelmatig te evalueren. Duurzaam inzetbare werknemers zijn gelukkiger, gezonder, melden zich minder ziek, presteren beter en blijven langer bij een organisatie werken.

Hieronder behandelen we een aantal punten om duurzame inzetbaarheid te stimuleren.

 

Breng de werkdruk in kaart

Het in kaart brengen van wat precies werkdruk veroorzaakt maakt het een stuk makkelijker om de juiste hulp te bieden. Dit kan namelijk per functie en werknemer verschillen. Is het mentale of fysieke druk? Stel open vragen over bijvoorbeeld de hoeveelheid, de inhoud en manier van (samen)werken. Ga in gesprek met je werknemers of doe dit via een (anonieme) vragenlijst.

 

Goede ondersteuning vanuit werkgever

Focus op wat er goed gaat en toon waardering aan je werknemers. Veel werknemers vinden het belangrijk om bevestiging en waardering te krijgen, dit heeft een goede invloed op de motivatie en het zelfvertrouwen. Geef werknemers genoeg vertrouwen, vrijheid en steun voor een goede werk-privé balans om onnodige (structurele) stress te voorkomen.

 

Word een lerende organisatie

Verhoog het kennisniveau van je werknemers. Welke kennis en vaardigheden heeft een werknemer nodig om zijn/haar werk goed uit te voeren? Nu, maar ook in de toekomst en hoe kun je je talenten ontwikkelen. Vraag je werknemers waar ze behoefte aan hebben. Zorg ervoor dat werknemers leren van andere collega’s, door met elkaar in gesprek te gaan en mee te lopen.

 

Actief betrokken medewerkers zullen langer met plezier bij de organisatie werken

Werknemers die zich betrokken voelen bij de organisatie gaan met meer plezier naar het werk en halen meer voldoening uit hun werk. Voor de werkgever begint het bij het te bepalen waar de organisatie voor staat. Werknemers voelen zich betrokken als zij achter de kernwaarden staan. Het is belangrijk om een ‘wij gevoel’ te creëren. Zorg dat je blijft herhalen waar de organisatie voor staat, wat het bestaansrecht is en wat werknemers trots maakt.

 

Vitaliteit van werknemers

Het is van belang dat werkgevers zorgen voor gezonde arbeidsomstandigheden, het bevorderen van een gezonde leefstijl en het aanmoedigen van voldoende beweging. Bijvoorbeeld door gezonde lunchopties in de bedrijfskantine of korting op een sportschoolabonnement. Bijdragen aan de vitaliteit van werknemers heeft een positief effect op de sfeer op de werkvloer en de arbeidsproductiviteit. Werknemers die gezond zijn en met plezier werken, vallen minder snel uit.

 

Sterke cohesie maakt werknemers duurzaam inzetbaar
Om interactie en cohesie te versterken zou je kunnen denken aan teambuilding of een het organiseren van een trainingsactiviteit. Betrek werknemers bij het organiseren hiervan.

 

Wilt u meer informatie over duurzaam werkgeverschap? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.