Arbeidsongeschiktheid: dit gaat er veranderen

Dit jaar gaan er een aantal veranderingen plaatsvinden rondom arbeidsongeschiktheid. Sommige veranderingen zijn al zeker, anderen nog niet. We zetten het in dit artikel voor je op een rij.

 

Loondoorbetalingstermijn zieke AOW’er

Een AOW’er die ziek wordt, hoef je vanaf 1 juli 2023 nog maar zes weken loon door te betalen. Tot die tijd moet je de zieke AOW’er nog dertien weken loon betalen. Na het doorlopen van de termijn van zes weken kun je het dienstverband van de werknemer beëindigen via een UWV-procedure of met wederzijds goedvinden.

 

Regeling visie op re-integratie

Mogelijk moeten zieke werknemers en hun werkgevers hun visie op re-integratie gaan vastleggen. In het gezamenlijke plan van aanpak, het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie wordt dit dan een verplicht onderdeel. Dit is opgenomen in een voorgestelde ministeriële regeling.

Door de verplichte vastlegging moeten de werkgever en werknemer een gesprek voeren over hun visie op de re-integratie. Dit vergroot enerzijds de betrokkenheid van beide partijen. Anderzijds vergroot dit de kans op een succesvolle re-integratie.

Het is nog niet duidelijk wanneer deze verplichtingen gaan gelden. Op dit moment is 1 juli 2023 de verwachte ingangsdatum, maar dit is nog niet definitief.

 

Wetsvoorstel oordeel bedrijfsarts RIV-toets

Stel, je hebt twee jaar lang alles gedaan om je werknemer zo goed mogelijk te begeleiden tijdens ziekte. Ook heb je er, samen met de bedrijfsarts, alles aan gedaan om de werknemer te re-integreren. De teleurstelling is groot als je vervolgens een loonsanctie van het UWV ontvangt.

De reden: de verzekeringsarts van het UWV is het niet eens met het medisch advies van de bedrijfsarts.

Hier komt in de toekomst mogelijk verandering in. Op het moment dat de twee jaar ziekte eraan komt, controleert het UWV het zogenaamde re-integratieverslag (RIV). Het medisch handelen van de bedrijfsarts wordt getoetst door een verzekeringsarts van UWV. Het UWV kan een loonsanctie opleggen als er sprake is van een medisch verschil van inzicht tussen de bedrijfsarts en de verzekeringsarts. Met het opleggen van een loonsanctie moet je van het UWV maximaal 52 weken langer het loon van je zieke werknemer doorbetalen.

Met het wetsvoorstel ‘oordeel bedrijfsarts RIV-toets’ wordt het medisch oordeel van de bedrijfsarts leidend. Dit medisch oordeel wordt niet langer getoetst door de verzekeringsarts. Deze verandering moet leiden tot meer zekerheid voor werkgevers. Er valt namelijk een reden weg waarom het UWV een loonsanctie kan opleggen. Het wetsvoorstel is op dit moment nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

 

Wilt u meer informatie over arbeidsongeschiktheid? Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.