Wie bepaalt dat een zieke werknemer niet meer ziek is?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een zieke werknemer zich kort voor het aflopen van de eerste twee ziektejaren hersteld meldt. Na een periode van 4 weken meldt de werknemer zich wederom ziek en begint de teller van de ziekteperiode van 104 weken weer opnieuw. De loonbetaling bij ziekte moet hierdoor mogelijk weer voor de duur van twee jaar doorbetaald worden door werkgever en dan gelden ook alle re-integratie verplichten weer. Maar bepaalt een zieke medewerker wel wanneer hij hersteld is?

 

In beginsel bepaalt een werknemer zelf of er sprake is van ziekte en wanneer werknemer hersteld is.

Twijfel je echter aan de herstelmelding van je werknemer, dan heb je als werkgever de mogelijkheid om een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige in te schakelen. Accepteer dan in eerste instantie de herstelmelding niet. De bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige kunnen hier wel een oordeel over vellen. Mocht je als werkgever het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts of van de arbeidsdeskundige dan heb je als werkgever ook nog de mogelijkheid om een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Geef bij de werknemer aan dat je zijn herstelmelding hebt ontvangen maar dat hij voordat hij zijn werk kan hervatten zal worden opgeroepen door een deskundige zodat de herstelmelding getoetst kan worden.

 

De werknemer voor enkele procenten ‘administratief’ ziek houden, zonder objectieve medische reden, is niet toegestaan. Dit zullen rechters niet accepteren. Op die wijze kan de werkgever namelijk zelf bepalen of sprake is van een periode van meer dan vier weken van herstel en daarmee het ontstaan van een nieuwe verplichting tot loondoorbetaling van 104 weken verhinderen.

 

De duurzaamheid van volledige werkhervatting voor een periode van ca. 4 tot 6 weken toetsen, komt in de praktijk wel regelmatig voor, maar dit gebeurt dan normaal gesproken in overleg met de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige.

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u zelf te maken met een zieke werknemer die zich kort voor het aflopen van de eerste twee ziektejaren hersteld heeft gemeld? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.