Het afspiegelbeginsel bij ontslag, wat houdt dit precies in en hoe werkt het?

Als er om bedrijfseconomische redenen personeel ontslagen moet worden, dien je als werkgever het afspiegelingsbeginsel toe te passen om op die manier te bepalen wie er in welke volgorde voor ontslag in aanmerking komen. Maar hoe werkt deze methode die je moet toepassen?

 

Het afspiegelingsbeginsel houdt in dat de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand ná de reorganisatie zo veel mogelijk gelijk moet zijn aan de situatie vóór de reorganisatie. Dit betekent dat men de werknemers die werkzaam zijn in uitwisselbare functies, moet verdelen over 5 leeftijdscategorieën.

Als eerste moet er dus in kaart gebracht worden welke functies uitwisselbaar zijn (vergelijkbare functies). Er is sprake van een uitwisselbare functie als deze vergelijkbaar zijn op:

-          de inhoud

-          de vereiste kennis, vaardigheden en competenties

-          de tijdelijke of structurele aard van de functie

-          het niveau en de daarbij behorende beloning

 

Vervolgens worden de werknemers met uitwisselbare functies ingedeeld in leeftijdsgroepen.

Dit zijn de volgende leeftijdsgroepen:

-          15 tot 25 jaar

-          25 tot 35 jaar

-          35 tot 45 jaar

-          45 tot 55 jaar

-          55 jaar en ouder

Binnen elke leeftijdsgroep komt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking.

 

Per uitwisselbare functie waar één of meerdere arbeidsplaatsen vervallen, neem je als eerste afscheid van externe medewerkers, gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers en ingeleende werknemers van een ander bedrijf.

Vervolgens komen achtereenvolgens de volgende groepen in aanmerking:

-          werknemers die de AOW leeftijd hebben bereikt

-          oproepkrachten met een nul-uren overeenkomst

-          werknemers met een contract voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt.

-          werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer loopt dan 26 weken.

 

Let op: voordat je overgaat tot het aanvragen van het ontslag moet je als werkgever eerst binnen je onderneming kijken of er nog herplaatsingsmogelijkheden zijn.

 

Heeft u vragen over reorganisaties en hoe u dit beginsel moet toepassen? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.