Per 1 augustus lagere WW premies voor 2021

Vanaf 1 augustus gelden er lagere WW premies voor de rest van het jaar 2021. De verlaging heeft te maken met het budget dat vrij is gekomen door de intrekking van de baangerelateerde investeringskorting (BIK). De verlaging van de WW premie bespaart werkgevers de komende maanden flink wat loonkosten.

Sinds de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ingevoerd betalen werkgevers een lage WW-premie of een hoge WW-premie. De hoofdregel is dat werkgevers de lage WW-premie betalen voor werknemers die werkzaam zijn op een vast contract, dat wil zeggen een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. Voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of op basis van een oproepovereenkomst geldt de hoge WW-premie.

Het percentage van de lage WW-premie wordt verlaagd van 2,7% naar 0,34% over het SV loon. Het percentage van de hoge WW-premie wordt verlaagd van 7,7% naar 5,34% over het SV loon. Voor beide percentage geldt een daling van 2,36%. Het verschil tussen de hoge en de lage premie blijft 5%. Dit is wettelijk zo geregeld. Het maakt voor de besparing dus geen verschil of de werknemer een vast of tijdelijk contract heeft, de besparing blijft in beide gevallen even groot.

Heeft u vragen over het dit onderwerp of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag. U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl