Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Voor werkgevers moet het aantrekkelijker worden om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen en te houden.

Naast een aantal afspraken over werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd, die reeds in de wet Werk en Zekerheid opgenomen zijn, zijn in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd nog de volgende maatregelen vastgelegd:

  • Bij ziekte geldt er voor werkgever gedurende een periode van 13 weken i.p.v. 2 jaar een loondoorbetalingsverplichting en een opzegverbod. Daarnaast zijn er minder strenge re-integratieverplichtingen dan bij een “reguliere” werknemer.
  • Een werkgever mag 6 tijdelijke contracten in een tijdspanne van 4 jaar aanbieden i.p.v. 3 contracten in 2 jaar, alvorens recht op een vast dienstverband ontstaat.
  • Een werkgever hoeft een verzoek tot uitbreiding van de arbeidsduur niet te honoreren.
  • De opzegtermijn van werkgever in een dergelijke situatie is maximaal 1 maand.

Deze wetgeving is van kracht vanaf 1 januari 2016.