Nieuws

Belang van werkplezier

Werkplezier is het genoegen dat medewerkers tijdens het werk hebben en de voldoening die ze uit het werk halen. Hoe meer voldoening een medewerker uit het werk haalt, hoe leuker een medewerker het ...

Lees verder...

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren aan het einde van het jaar

Je hebt in Nederland twee soorten vakantiedagen: wettelijke en bovenwettelijke. Het verschil tussen deze vakantiedagen is dat een werknemer wettelijk recht heeft op 4 keer de arbeidsduur per...

Lees verder...

Voorkom ziekteverzuim: verminder stress en werkdruk

In het eerste kwartaal van 2023 viel ruim 26% van het totaal van totaal aantal verzuimdagen in de categorie psychisch verzuim. Dit blijkt uit cijfers van de Arbo Unie. Vooral in de leeftijdscategor...

Lees verder...

Werknemer komt niet opdagen, wat nu?

Wat kun je als werkgever doen als je werknemer niet komt opdagen op zijn werk zonder afmelding? Moet je als werkgever een (officiële) waarschuwing geven, moet je het loon doorbetalen of kun je...

Lees verder...

Visie werkgever en arbeidsongeschikte werknemer verplicht opnemen in het plan van aanpak

Als werkgever ben je samen met je werknemer verantwoordelijk voor de re-integratie van je arbeidsongeschikte werknemer. Vanaf 1 juli 2023 is het verplicht om naast de visie van werkgever, ook de vi...

Lees verder...

Herstel van de balans voor werken met en als zelfstandige(n)

Het kabinet wil de balans herstellen als het gaat om het werken met en als zelfstandige(n). Er zou soms sprake zijn van gedwongen schijnzelfstandigheid, wat kan leiden tot ‘oneerlijke concurr...

Lees verder...

Minimumloon per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 wijzigen de minimumlonen weer. In bijgaande link kun je de bedragen per 1 juli a.s. vinden, 

Lees verder...

Wet bescherming klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders beschermt werknemers die vermoedelijke misstanden in een bedrijf aan de kaak stellen. Deze wet vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Wat zijn de regels? Hieron...

Lees verder...

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Door de strenge regels van het ontslagrecht vinden werkgevers het vaak lastig en risicovol om werknemers via de rechter of via het UWV te ontslaan. Veel werkgevers maken daarom vaak samen met hun w...

Lees verder...

Wet Verbetering Poortwachter

Het ziekteverzuim van werknemers kan voor een werkgever aanzienlijke problemen opleveren.

Het gaat hier niet alleen om een vermindering van de productiviteit en een hogere werkdruk voor de ...

Lees verder...