Checklist arbobeleid

Gezondheid is iets waar u als werkgever niet te licht over wilt denken. De gezondheid van uw medewerkers, maar ook van uw relaties die bij u over de vloer komen, vindt u erg belangrijk.

Maar heeft u ook een beleid o.g.v. arbo-zaken? En weet u waar u op dit gebied in ieder geval aan moet voldoen?

Heeft u de volgende zaken binnen uw organisatie geregeld?

꙱  Basiscontract met een arbodienst of geregistreerde bedrijfsarts

꙱  Risico Inventarisatie en – Evaluatie (RI&E)

꙱  BHV- of calamiteitenplan

꙱  Bedrijfshulpverleners (BHV)

꙱  Preventiemedewerker

꙱  Vertrouwenspersoon

꙱  Ziekteverzuimbeleid en -protocol

꙱  Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

꙱  Beleid o.g.v. psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Kunt u niet op alle bovenstaande zaken ‘ja’ zeggen dan is het verstandig en bent u als werkgever ook verplicht om hier actie op te ondernemen.

Mocht u hier meer informatie over willen of mochten wij u op één of meerdere van bovenstaande gebieden kunnen ondersteunen, neem dan gerust contact met ons op.

DT Coaching & Personeelsadvies
www.dtpersoneelsadvies.nl
info@dtpersoneelsadvies.nl
073-5510886