Opbouw en vervallen van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Hoeveel wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen bouwt een werknemer op?

Een werknemer bouwt wettelijke en soms ook bovenwettelijke vakantiedagen op. Dit laatste is afhankelijk van de cao of als er geen cao is van de eigen regeling binnen het bedrijf.

 

Het aantal wettelijke vakantiedagen is 4 keer het aantal uren dat een werknemer per week werkt. Bij een 40-urige werkweek gaat het dan om 20 vakantiedagen. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen is weer afhankelijk van de cao of eigen bedrijfsregeling.

 

Maar wanneer komen deze vakantiedagen nu te vervallen?

De niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit houdt in dat wettelijke vakantiedagen van 2021 per 1 juli 2022 komen te vervallen.

Niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen verjaren 5 jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd.

 

Bovenstaande geldt wel alleen als werkgever de werknemer in de gelegenheid heeft gesteld om vakantiedagen op te nemen en de werknemer ook tijdig heeft geïnformeerd over de vervaltermijnen. Het is daarom verstandig om 2x per jaar ruim voor de vervaltermijn de werknemer te informeren over deze vervaltermijnen om hem zo de gelegenheid te geven deze dagen alsnog in te plannen en op te nemen.

 

Heeft u hier vragen over? Of wilt u weten hoe het zit met vakantiedagen in combinatie met arbeidsongeschiktheid? We informeren u hier graag over, www.dtpersoneelsadvies.nl, 073-5510886.