Uit het Belastingplan 2022 : thuiswerkkosten- en reiskostenvergoeding

Door de coronacrisis werken er veel medewerkers thuis of hebben veel medewerkers thuisgewerkt. Er is, meer dan voor de coronacrisis, behoefte ontstaan om thuis of gedeeltelijk vanuit huis te blijven werken. Werkgevers en medewerkers kunnen hier afspraken over maken als dit niet in hun cao is opgenomen.

 

Per 1 januari 2022 komt er, als het aan het huidige demissionaire kabinet ligt, een thuiswerkkostenvergoeding van maximaal € 2,- netto per dag. Daarnaast blijft de onbelaste reiskostenvergoeding à € 0,19 per km bestaan, maar mag deze alleen nog maar betaald worden over de dagen dat de medewerker daadwerkelijk op kantoor werkzaam is geweest.

 

Het doel van deze thuiswerkkostenvergoeding is om extra kosten voor bijv. water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie/thee en toiletpapier te vergoeden. Deze kosten zijn niet voor het inrichten van een thuiswerkplek. Dit kan de werkgever via andere gerichte vrijstellingen van de werkkostenregeling vergoeden.

 

Het kabinet stelt nu het volgende voor om werkgevers de mogelijkheid te bieden hun medewerkers te vergoeden voor kosten door het thuiswerken:

-          Vergoeding van maximaal € 2,- netto per thuisgewerkte dag of deel ervan

-          Werkgever hoeft geen loonheffing te betalen voor deze vergoeding

-          De maximaal onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per km voor woon-werkverkeer blijft bestaan

-          Werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding óf de reiskostenvergoeding geven

 

Als werkgever en medewerker vaste afspraken maken over het aantal dagen per week thuiswerken kan op basis daarvan een vaste vergoeding toegekend worden. Dit mag gebaseerd worden op de fiscale regeling van 214 werkbare dagen per jaar. Op die manier hoeft de werkgever niet per werkdag bij te houden welke vergoeding van toepassing is. Deze vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als er incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt of andersom. Als er een structurele wijziging plaatsvindt, moeten de vergoedingen hier uiteraard wel op aangepast worden.

 

Hieronder een aantal rekenvoorbeelden.

 

Voorbeeld 1                                                                           Voorbeeld 2

Anton werkt 5 dagen per week                                               Cecile werkt 3 dagen per week

-   2 dagen thuis                                                                      -    1 dag thuis

-   3 dagen op kantoor                                                            -    2 dagen op kantoor

-   Enkele reisafstand 20 km                                                   -    Enkele reisafstand 3 km

Reiskostenvergoeding                               € 81,70                 Reiskostenvergoeding                              € 8,17

3/5e van 214 dagen = 129 dagen                                           2/5e van 214 dagen = 86 dagen

129 dagen x (40 km x € 0,19) / 12                                          86 dagen x (6 km x € 0,19) / 12

Thuiswerkkostenvergoeding                      € 14,33                 Thuiswerkkostenvergoeding                     € 7,17

2/5e van 214 dagen = 86 dagen                                             1/5e van 214 dagen = 43 dagen

86 dagen x € 2 / 12                                                                 43 dagen x € 2 / 12

Anton ontvangt per maand                        € 96,03                 Cecile ontvangt per maand                        € 15,34

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? We helpen u graag verder. DT Coaching & Personeelsadvies, www.dtpersoneelsadvies.nl, 073-5510886.