Heeft u als werkgevers oproepkrachten in dienst?

Op 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking getreden. In deze wet is het volgende geregeld voor oproepkrachten:

  • Na 12 maanden moet er een vast aantal uren aangeboden worden aan een oproepkracht
  • Deze uren moeten gelijkwaardig zijn aan het gemiddeld aantal uren van 12 maanden daarvoor
  • Het aanbod voor deze vaste arbeidsomvang moet schriftelijk gebeuren

Maar let op: vanaf 1 juli 2021 zijn er 2 wijzigingen in die regeling:

  • Werknemer heeft maximaal 1 maand om het aanbod te accepteren.
  • Dit contract met de vaste uren moet uiterlijk op de eerste dag van de 15de maand ingaan.

Dus uiterlijk 2 maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd.

 

De wijziging geeft hiermee uitsluitsel over de termijn waarbinnen de vaste urenomvang in zou moeten gaan. Dit was namelijk tot 1 juli 2021 niet geregeld in de wet.

 

Doe je als werkgever geen aanbod of een aanbod met minder uur dan waar de werknemer recht op zou hebben, dan ben je verplicht om de uren uit te betalen waarover je het aanbod had moeten doen. Let op: op deze loonaanspraak geldt ook de wettelijke verhoging en de wettelijk rente.

Deze aanbiedingsverplichting verjaart pas na 5 jaar.

Werkgevers dienen het aanbieden van vaste uren jaarlijks te herhalen, ook als een werknemer ervoor heeft gekozen om het aanbod niet te accepteren en iemand als oproepkracht wil en is blijven werken. 

 

Werkt u met oproepkrachten en heeft u meer informatie of ondersteuning nodig?

U kunt ons bereiken op info@dtpersoneelsadvies.nl of op 073-5510886.

Wij helpen u graag.