Modernisering verlof en arbeidstijden

Vanaf 1 april 2016 wordt het zwangerschapsverlof bij meerlingen uitgebreid met 4 weken. Het meerlingenverlof houdt in dat, wanneer werknemers zwanger zijn van een meerling, het zwangerschapsverlof 10 tot uiterlijk 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ingaat. Nu is dat nog 6 tot uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum.