Participatiewet

Deze wet is inmiddels uitgebreid met een aantal afspraken. De overheid zal bijvoorbeeld komen met een basispakket aan voorzieningen voor werkgevers die banen beschikbaar stellen aan mensen met een arbeidsbeperking, waarbij het niet uitmaakt of deze mensen via het UWV of de gemeente komen.

Daarnaast heeft de Eerste Kamer in 2015 het wetsvoorstel Wet taaleis, welke een onderdeel vormt van de Participatiewet. Met deze Wet taaleis krijgen gemeenten de verplichting om van bijstandsgerechtigden te verlangen dat zij actief werken aan hun taalvaardigheid. Zonder Nederlands te begrijpen en te spreken is het nl. veel moeilijker om aan het werk en daarmee uit de bijstand te komen.