Wet- en regelgeving voor AOW-gerechtigde werknemer

Oude regel

Nieuwe regel

Wet- of regelgeving

Per wanneer?

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen alle werknemers mee voor het afspiegelingsbeginsel

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen moeten bij uitwisselbare functies AOW'ers als eerste ontslagen worden.

Wijziging Ontslagbesluit

1 april 2014

Pensioenontslagbeding in cao of arbeidsovereenkomst

Pensioenontslagbeding niet nodig om overeenkomst AOW-gerechtigden te beëindigen

Wet werk en zekerheid

1 juli 2015

Afhankelijk van de omstandigheden ontslagvergoeding verschuldigd aan werknemer

Transitievergoeding niet verschuldigd aan AOW-gerechtigde werknemer

Wet werk en zekerheid

1 juli 2015

Tussenpoos Ragetlieregel voor alle werknemers drie maanden

Voor AOW'ers geen Ragetlieregel meer als het contract voor onbepaalde tijd is beëindigd vanwege bereiken AOW-gerechtigde leeftijd en vervolgens een tijdelijk contract wordt afgesloten

Wet werk en zekerheid

1 juli 2015

AOW-gerechtigde werknemer geen recht op minimumloon

AOW-gerechtigde werknemer heeft recht op minimumloon

Wet aanpak schijnconstructies

1 juli 2015

Ketenbepaling: na drie tijdelijke contracten of na drie jaar vast contract

Ketenbepaling: na drie tijdelijke contracten of na twee jaar vast contract

Afwijking ketenbepaling voor AOW-gerechtigde werknemer mogelijk: pas recht op vast contract na maximaal zes contracten of 48 maanden

Wet werk en zekerheidWerken na de AOW-gerechtigde leeftijd

1 juli 20151 januari 2016

Loondoorbetaling en opzegverbod bij ziekte max. 104 weken

Loondoorbetaling en opzegverbod bij ziekte AOW-gerechtigde werknemer max. 13 weken

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

1 januari 2016, voor bepaalde groepen werknemers geldt een overgangsrecht tot 1 juli 2016

Re-integratieverplichtingen voor alle zieke werknemers gelijk

Plan van aanpak en re-integratie tweede spoor voor AOW-gerechtigde werknemer niet verplicht

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

1 januari 2016

Opzegtermijn afhankelijk van duur arbeidsovereenkomst

Opzegtermijn AOW-gerechtigde standaard één maand

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

1 januari 2016

Eén keer per jaar recht om arbeidsduur aan te passen

AOW-gerechtigde werknemer geen recht op aanpassing arbeidsduur

Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

1 januari 2016